UREGULOWANIA I WYTYCZNE

Publikując swoje ogłoszenie tutaj, zgadzasz się, że jest ono zgodne z naszymi wytycznymi wymienionymi poniżej.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji wszelkich ogłoszeń, które są niezgodne z naszymi wytycznymi w celu zapobiegania nadużyciom i w celu zachowania odpowiedniej zawartość dla odwiedzających naszego serwisu ogłoszeniowego. Dotyczy to osób każdego wieku, rasy, religii i narodowości. W związku z tym, wszystkie ogłoszenia, które są niezgodne z naszymi wytycznymi podlegają natychmiastowemu usunięciu bez wcześniejszego uprzedzenia.

Poprzez zamieszczenie ogłoszenia na naszej stronie, wyrażasz zgodę z następującym oświadczeniem:

Zgadzam się, że będę wyłącznie odpowiedzialny za treści wszelkich ogłoszeń, które zamieszczam na tej stronie. Również niniejszym potwierdzam, że nie pociągnę do odpowiedzialności właściciela lub właścicieli tej strony za wszelkie straty lub szkody u mnie lub u innych osób które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z jakichkolwiek ogłoszeń, które zamieszczam na tej stronie.

Poprzez zamieszczanie ogłoszeń na naszej stronie również wyrażasz zgodę z następującymi wytycznymi:

  1. Używanie obraźliwych lub niestosownych treści nie będzie tolerowane. Ogłoszenia, które naruszają tę reguły podlegają natychmiastowemu usunięciu i bez ostrzeżenia. Jeżeli zostanie usunięte płatne ogłoszenie to nie autor nie będzie mógł się domagać zwrotu pieniędzy.
  2. Rasistowskie, nienawistne lub obraźliwe komentarze nie będą tolerowane.
  3. Zabrania się dodawania ogłoszeń promujących działania, które są nielegalne w świetle obecnych przepisów tego stanu lub kraju.
  4. Jakiekolwiek ogłoszenie, które wydawać się będzie jedynie być testem, żartem, lub w inny sposób nieszczere lub niepoważne podlega usunięciu.
  5. Zastrzegamy sobie ostateczne prawo co do wyboru ogłoszeń, które są niezgodne z tymi wytycznymi.
  6. Dane adresowe zebrane z formularzy mogą zostać wykorzystywane przez BlogWeselny.pl do wysyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dziękujemy za zrozumienie.

Comments are closed.